Quang cao trên tiêu đề

chương trình MẠNG LƯỚI ĐIỂM ĐẾN XANH do Tổ chức Hành động vì môi trường – AFEO thực hiện nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người tiêu dùng về việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường và đảm bảo sức khỏe cộng đồng; đồng thời thúc đẩy việc sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường đó. Chương trình là cầu nối hai chiều giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, hứa hẹn trở thành một mạng lưới xanh đáng tin cậy của cộng đồng có trách nhiệm với môi trường và sức khỏe cộng đồng

Các vấn đề về môi trường sống đang ngày càng biến đổi một cách nhanh chóng và tác động sâu sắc tới cuộc sống của không chỉ con người mà cả các loài sinh vật khác trên Trái đất. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, nguyên nhân của biến đổi khí hậu 90% do con người gây ra, chỉ có 10% là do tự nhiên.

Các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đang ngày càng nhức nhối với thực phẩm bẩn, thực phẩm/nguyên liệu không rõ nguồn gốc hay sản xuất không đảm bảo VSATTP, ... 

Để giảm thiểu những tác động do các yếu tố nhân sinh, không có cách nào khác ngoài việc chúng ta phải hạn chế việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong quá trình sản xuất, giảm phát thải trong các hoạt động tiêu thụ của loài người. Sản xuất sạch hơn, sản phẩm sinh thái và thân thiện môi trường đang dần là một xu thế tất yếu của xã hội để đảm bảo các vấn đề về môi trường sống.

Tại Việt Nam, sản xuất sạch hơn, sản phẩm thân thiện môi trường, … vẫn còn là những khái niệm mới và còn khó áp dụng bởi những vấn đề kĩ thuật và kinh tế, mặt khác nhu cầu của thị trường chưa có do nhận thức của người dân về vai trò của các sản phẩm sinh thái trong việc bảo vệ môi trường chưa cao. Đây rõ ràng là những rào cản của thị trường, từ đó rất khó cho việc thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Chính vì những lí do đó, chương trình MẠNG LƯỚI ĐIỂM ĐẾN XANH do Tổ chức Hành động vì môi trường – AFEO thực hiện nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người tiêu dùng về việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường và đảm bảo sức khỏe cộng đồng; đồng thời thúc đẩy việc sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường đó. Chương trình là cầu nối hai chiều giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, hứa hẹn trở thành một mạng lưới xanh đáng tin cậy của cộng đồng có trách nhiệm với môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Mục đích:
(1) Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người tiêu dùng về vai trò của sản phẩm thân thiện môi trường đối với các hoạt động bảo vệ môi trường;
(2) Thúc đẩy việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thân thiện với môi trường và VSATTP.
Tầm nhìn:
Chương trình “Mạng lưới điểm đến xanh” mang nhiệm vụ như một cầu nối giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp và giữa những người tiêu dùng với nhau để hình thành một “mạng lưới” đáng tin cậy của cộng đồng có trách nhiệm với môi trường và VSATTP.


logo Điểm đến xanh (bên trái) và logo Tổ chức Hành động vì môi trường - đơn vị thực hiện (bên phải)